Kernwaarden

Kennis: Wij hebben bijzonder veel kennis over en ervaring met de zeer complexe materie die ons vakgebied kenmerkt. Hierdoor zijn wij in staat om voor onze opdrachtgevers de juiste keuzes te maken: wij kunnen deze keuzes dan ook goed uitleggen/motiveren.
Wij zijn continue bezig om te kijken waar, hoe en waarmee wij ons verder kunnen ontwikkelen zodat wij niet alleen de dienstverlening naar onze opdrachtgevers hiermee optimaliseren maar ook elkaar (nog) beter kunnen helpen.

Mentaliteit: Wij denken en handelen vanuit de gedachte dat we binnen ons vakgebied tot de besten willen behoren. Wij vinden dat onze opdrachtgevers zich moeten kunnen focussen op hun business. Wij willen dat opdrachtgevers op ons blind kunnen varen. ‘Extra stappen zetten’ is voor ons richting opdrachtgevers vanzelfsprekend. Wij proberen de oplossing van het probleem aan te dragen voordat opdrachtgevers constateren dat er een probleem is.
Onderling stimuleren en helpen wij elkaar waar we kunnen en zijn oprecht trots op als een van ons zich d.m.v. een behaald diploma nog verder in het vakgebied heeft weten te bekwamen.

Uitdagend: De complexiteit van ons vakgebied ervaren wij als een uitdaging om een kwalitatief goed advies of product op te leveren. Dat betekent ook dat wij van onze opdrachtgevers precies willen weten waarom zaken in het verleden op een bepaalde manier gedaan zijn. Wij blijven dan ook door vragen om tot de essentie te komen.
Onderling dagen wij elkaar uit, stimuleren en helpen wij elkaar niet te verzwakken in onze wil een 100% prestatie neer te zetten.

Zekerheid: Wij zijn ons bewust van de positie die wij, met en door ons werk, binnen de bedrijfsvoering van onze relaties innemen. Wij bieden onze opdrachtgevers de zekerheid, dat het traject wat wij voor hen behandelen, juist en correct is. Zodat er vanuit ons vakgebied geen frictie ontstaat in de relatie tussen de werkgever en haar werknemers.
Naar elkaar toe kunnen wij van elkaar op aan: de zekerheid dat we op elkaar terug kunnen vallen is bij ons in ruime mate aanwezig.

Transparant: Ons vakgebied is gebonden aan wat door wet- en regelgeving bepaald wordt. Wij zijn in staat om deze wet- en regelgeving zodanig begrijpelijk uit te leggen dat ook niet-juridisch geschoolden het begrijpen. Terwijl tegelijkertijd datgene wat de wet bepaalt, geen geweld wordt aangedaan. Daarnaast maken wij ook graag de andere aspecten, bijvoorbeeld de financiële implicaties van wet- en regelgeving welke op ons vakgebied van toepassing zijn, op een begrijpelijke manier duidelijk.
Het helder en transparant communiceren zit bij een ieder van ons in het bloed; bij het aanstellen van nieuwe collega’s wordt ook altijd gekeken of en in hoeverre zij dit in zich hebben of zij dit zich snel eigen kunnen maken.

Identificeren: Wij identificeren ons met onze relaties. Wij voelen ons zodanig betrokken bij onze relaties dat wij ons, op ons vakgebied, zien als verlengstuk van de MKB ondernemer (als een van de afdelingen van het bedrijf). Wij zijn geheel vertrouwd met onze relaties en met ons vakgebied en hebben onze werkwijzen en processen zodanig geoptimaliseerd dat wij onze klanten snel, volledig en correct van dienst kunnen zijn.
Onderling herkennen wij de vraagstukken waar we individueel mee geconfronteerd worden. Hierdoor zijn we in staat om elkaar altijd van het juiste advies of hulp te voorzien.