Over

Als een werkgever personeel in dienst heeft, is een van de uitvloeisels daarvan dat werknemers aan het eind van iedere maand hun salarisstrookje ontvangen, met daarop o.m. vermeld het brutoloon, alle inhoudingen, eventuele vergoedingen en uiteraard onder de streep het netto loon alsmede het rekeningnummer van de werknemer waar dat netto loon naar wordt overgemaakt.

Eenvoudiger als dit kunnen we het niet maken. Echter zult u nog verbaasd zijn over de complexiteit van de achterliggende materie. Het aantal gevallen waarin inhoudingen verkeerd zijn, wet- en regelgeving niet goed wordt toegepast of zelfs een naam verkeerd gespeld is, is schrijnend. Met als gevolg dat er fricties ontstaan in de arbeidsrelatie. Geen enkele werknemer zit namelijk op fouten op zijn salarisstrook te wachten; geen enkele werkgever heeft behoefte om daarop gewezen te worden.  Het voeren van een goede salarisadministratie moet in de basis een hygiëne factor zijn: een onderwerp binnen de zakelijke relatie tussen werkgever en werknemer die, vanwege de verwachte vanzelfsprekendheid, niet als extra positief wordt ervaren en die pas voor ergernis zorgt als ze of niet goed wordt ingevuld of afwezig is. Hiermee hebben we de kern van onze werkzaamheden te pakken. Wij zorgen ervoor, dat een salarisadministratie de hygiëne factor is zoals dat bedoeld is. Dat zowel werkgever als werknemer er geen omkijken naar heeft, omdat alles klopt en goed geregeld is.

Een ‘paycheck’ is een looncheque, een loonstrookje. Het zorgvuldig en correct verwerken van salarisstroken in opdracht van onze relaties, is wat wij dagelijks met veel inzet en enthousiasme doen.

Op de volgende pagina’s leest u over wat ons beweegt, wat onze drijfveren zijn, waar we in geloven en wat we belangrijk vinden in relatie tot ons werk, onze klanten en elkaar. Kortom, waar Pay-Check als onderneming op gestoeld is.