Nieuws

Trefwoord:

17-04-2019
Beëindiging slapende dienstverbanden

 Beëindiging slapende dienstverbanden

De kantonrechter Limburg heeft prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad over de beëindiging van slapende dienstverbanden. Wanneer een werknemer na twee jaar wegens arbeidsongeschiktheid niet te hebben gewerkt recht krijgt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, eindigt het ... lees meer

17-04-2019
Lagere AOW-uitkering voor samenwonende

Lagere AOW-uitkering voor samenwonende

Voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) is sprake van een gezamenlijke huishouding als twee personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij zorgdragen voor elkaar, bijvoorbeeld door het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding. In een strikt zakelijke kostgangersrelatie is ... lees meer

17-04-2019
Premiedeel heffingskorting naar tijdsgelang

Premiedeel heffingskorting naar tijdsgelang

De algemene heffingskorting bevat een inkomstenbelasting- en een premiecomponent. De verschuldigde premie voor de volksverzekeringen wordt verminderd met de voor de premieplichtige toepasselijke heffingskorting. De premieplicht eindigt bij vertrek uit Nederland. Het premiedeel van de heffingskorting ... lees meer