Nieuws

Trefwoord:

20-02-2019
Door werkgever betaalde dwangsom geen loon

Door werkgever betaalde dwangsom geen loon

Bestuursorganen verbeuren een dwangsom wanneer zij te laat zijn met het geven van een gevraagde beschikking. Wanneer de aanvrager van de beschikking in dienstbetrekking is bij het bestuursorgaan dat een dwangsom moet betalen, vormt de uitbetaalde dwangsom geen loon. Dat betekent dat het ... lees meer

20-02-2019
Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

Er is een voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs ter consultatie gepubliceerd. De voorgestelde wijziging betreft de invoering van een recht op onbereikbaarheid voor werknemers. Door de komst van smartphones en tablets zijn ... lees meer

20-02-2019
Wetsvoorstel bestuur rechtspersonen

Wetsvoorstel bestuur rechtspersonen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat betrekking heeft op het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen. Doel van het wetsvoorstel is het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht van verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en ... lees meer