Nieuws

Trefwoord:

17-10-2019
Nationale Hypotheek Garantie in 2020

Nationale Hypotheek Garantie in 2020

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over ontwikkelingen binnen de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De (eenmalige) premie voor de NHG gaat per 1 januari 2020 omlaag van 0,9 naar 0,7% van het bedrag van de lening. De maximale hypotheek ... lees meer

17-10-2019
Verzekeringsuitkering brandweerman was geen loon

Verzekeringsuitkering brandweerman was geen loon

De Wet op de loonbelasting omschrijft loon als al hetgeen uit een dienstbetrekking wordt genoten. Daaronder wordt ook begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking. Dit betekent dat ook vergoedingen die niet als beloningsvoordeel worden ervaren onder het loonbegrip ... lees meer

10-10-2019
Geen 30%-regeling voor al in Nederland wonende buitenlander

Geen 30%-regeling voor al in Nederland wonende buitenlander

Onder voorwaarden kunnen vergoedingen voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst tot maximaal 30% van de som van het loon en de vergoeding onbelast worden gegeven. Deze regeling geldt uitsluitend voor ingekomen werknemers. Dat zijn uit het buitenland geworven werknemers ... lees meer