Voor HR professionals

HR professionals en -verantwoordelijken hebben de belangrijke taak om ervoor te zorgen dat het HR beleid van een onderneming tot in de puntjes geregeld is en vloeiend en duidelijk verloopt. Er is echter veel actuele kennis op het gebied van wet- en regelgeving nodig om dit goed te kunnen doen.

Want wat zijn de fiscale gevolgen van een HR vraagstuk als ‘de auto van de zaak’? Werkgevers moeten maandelijks bij hun werknemers met een auto van de zaak een bedrag aan loonheffingen over de bijtelling inhouden en betalen. Voor ondernemers en resultaatgenieters leidt de bijtelling tot extra te betalen inkomstenbelasting / premie volksverzekering en (eventueel) een inkomensafhankelijke bijdrage aan de Zorgverzekeringwet.

Wat doet u als u te maken krijgt met grensoverschrijdende arbeid? De Wet Arbeidsvoorwaarden bij Grensoverschrijdende Arbeid, WAGA, stelt dat voor werknemers uit de EU-lidstaten die tijdelijk in Nederland werken, dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor Nederlandse werknemers die vergelijkbaar werk doen. Binnen deze regelgeving is sprake van het ‘gunstigheidsbeginsel’. Hoe past u de wet en de daaruit voortvloeiende regelgeving zodanig toe dat er geen problemen komen met de fiscus?

Over het algemeen heeft u, als HR professional, een goed beeld over uw vakgebied. Echter kunnen wij ons voorstellen dat u op dit complexe en belangrijke gebied ook advies en ondersteuning nodig heeft. Ook in dit geval kunt u een beroep doen op de professionals van Pay-Check. Wij kennen alle ins-and-outs van relevante wet- en regelgeving en zijn in staat om de fiscale consequenties inzichtelijk te maken. Op deze manier zijn wij voor u van toegevoegde waarde.

Wilt u weten wat die toegevoegde waarde voor u precies inhoudt? Vul dan het contactformulier in of neem telefonisch (030 634 634 0) contact met ons op.